PSIHOTERAPIJAS CENTRS

Mūsu terapeiti

Dace Jansone

Dr. Dace Jansone - sertificēta psihoterapeite un psihiatre, beigusi Latvijas Medicīnas Akadēmijas Ārstniecības fakultāti, ieguvusi Psihiatra kvalifikāciju. No 1999.- 2001.gadam Rīgas Stradiņa Universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātē apguvusi apmācības kursu Psihodinamiskās psihoterapijas specialitātē.

Darba pieredze - bērnu psihiatrijā, Neirožu klīnikā "Dzintari".

Kopš 2004. gada ir izveidota privātprakse psihoterapijā, psihiatrijā.

Regulāri papildina savas prasmes un zināšanas vietējos un starptautiskos semināros.

Metodes – ilgtermiņa individuālā psihodinamiskā psihoterapija, vienreizējas psihoterapeitiskas konsultācijas, iespejamas attālinātas konsultacijas, izmantojot Skype, nepieciešamības gadījumā konsultācijas medikamentu lietošanā.
Adrese: Brīvības iela 52/11, Rīga
E-pasts: dace.jansone@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 29226405
Kontaktforma

Monta Vasiļevska

Ārste – psihoterapeite. Beigusi Latvijas Medicīnas akadēmijas (šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte) Medicīnas fakultāti 1996. gadā. Pēc tam 3 gadus mācījusies Latvijas Medicīnas akadēmijas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas rezidentūrā un ieguvusi psihoterapeita kvalifikāciju psihodinamiskajā psihoterapijā. Vēlāk Rīgas Stradiņa universitātē pabeigta apmācība Grupu psihoterapijā un iegūta grupu psihoterapeita kvalifikācija. 2015. gadā Viļņas Universitātē pabeigta supervizoru apmācība psihodinamiskajā psihoterapijā. 2017. gadā sadarbībā ar Starptautisko Kognitīvi biheiviorālās terapijas institūtu Čehijā iegūta kognitīvi biheiviorālā terapeita kvalifikācija. Regulāri papildina teorētiskās zināšanas un prasmes dažādos Latvijas un starptautiskos semināros.

13 gadus strādājusi Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā, vadot teorētisko un praktisko apmācību studentiem, rezidentiem un ārstiem pēcdiploma izglītībā. Šobrīd strādā Latvijas Universitātē ar psihoterapijas un citu medicīnas specialitāšu rezidentiem.

Apmācīttiesīga ārste, supervizore.

Pieredze psihoterapijā kopš 1997. gada.  

Metodes - individuālā psihodinamiskā/psihoanalītiskā psihoterapija, kognitīvi biheiviorālā terapija, apmācības psihoterapija, supervīziju vadīšana.
Adrese: Brīvības iela 52/11, Rīga
E-pasts: monta.vasilevska@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 29125674
Kontaktforma

Voldemārs Švarcs

Voldemārs Švarcs Latvijas Ārstu Biedrības sertificēts ārsts-psihoterapeits un Internacionālās Psihoanalīzes Asociācijas biedrs strādā psihoterapijā no 1991. gada.

Psihoterapeita izglītību Voldemārs Švarcs ir ieguvis:

Behtereva institūtā (Pēterburgā), Karolinskas institūtā (Stokholmā) un Hann Groen-Praken psihoanalīzes institūtā.

Psihoterapijas veidi, ko piedāvā psihoterapijas praksē ir: konsultācijas, atbalsta psihoterapija, psihoanalīze, ģimenes konsultācijas pēc Makmāsteras universitātes modeļa.
Adrese: Brīvības iela 52/11, Rīga
E-pasts: voldemars.svarcs@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 29228672
Kontaktforma

Ilze Lāce

Ilze Lāce dzimusi Rīgā 1960.gadā. 1987. gadā absolvējusi Rīgas Medicīnas institūta pediatrijas fakultāti. Tad sekoja 6 gadus gara bērnu ārstes karjēra bērnu poliklīnikā. Ilze mācības turpināja Latvijas Medicīnas akadēmijas Pēcdiploma izglītības fakultātē Psihoterapijas un psihosomatiskās medicīnas katedrā un 1997.gadā ieguva psihoterapeita kvalifikāciju. Šajā specialitātē strādā no 1996. gada. Viņa galvenokārt specializējās ilgtermiņa psihodinamiskajā psihoterapijā pieaugušajiem pacientiem.

Adrese: Brīvības iela 52/11, Rīga
E-pasts: ilze.lace@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 29439615
Kontaktforma

Inguna Rudzīte

Ārste – psihoterapeite

Iegūtā izglītība:
1996. gadā absolvēta Latvijas Medicīnas Akadēmija (šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte) un iegūts ārsta grāds.

1999. gadā iegūta psihoterapeita kvalifikācija Latvijas medicīnas Akadēmijā Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas rezidentūrā.

2013. gadā iegūts Biznesa vadības grāds Rīgas Biznesa Skolā.

Tālākziglītības cikls psihoterapeita specialitātē „Normālā attīstība” (Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija), 2012.- 2013.gads

Tālākziglītības cikls psihoterapeita specialitātē „Psihopatoloģija kā attīstības traucējumi” (Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācija), 2013.- 2014.

Tālākziglītības cikls psihoterapeita specialitātē „Psihoterapeitiskā tehnika” 2014-2015.gads

Regulāri papildina savas zināšanas un prasmes dažādos profesionālos semināros un konferencēs.

Metodes - psihodinamiskā psihoterapija, kas palīdz labāk apzināties jūtas, domas, rīcību, grūtību veidošanās mehānismu, palīdz izvirzīt dzīves prioritātes, pieņemt lēmumus un rīkoties saskaņā ar tiem, kā rezultātā uzlabojas dzīves kvalitāte.

Šobrīd strādāju ar pieaugušajiem pacientiem.
Adrese: Brīvības iela 52/11, Rīga
E-pasts: inguna.rudzite@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 29268887
Kontaktforma

Tija Vanaga

Ārste – psihoterapeite, narkoloģe. 1991.gadā beigusi Latvijas Medicīnas akadēmiju (šobrīd – Rīgas Stradiņa universitāte). 1993.gadā uzsākusi darbu Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Minesotas programmas nodaļā kā narkoloģe. 2002.gadā iegūts arī ārsta – psihoterapeita sertifikāts un uzsākta privātprakse. Turpmākajos gados pabeigtas apmācības grupu psihoterapijā un bērnu un pusaudžu psihoanalītiskajā psihoterapijā. Šobrīd paralēli darbam savā ārsta praksē veic lektora darbu RSU Māszinību fakultātē, kā arī dažādos starptautiskos projektos.

Pieredze psihoterapijā kopš 1997.gada. Savā praksē strādā galvenokārt ar pieaugušajiem un vēlīniem pusaudžiem. Vada arī terapeitiskās grupas.
Adrese: Mednieku iela 7, Rīga
E-pasts: tija.vanaga@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 29288446
Kontaktforma

Inta Kalnina

Sertificēta ārste - psihoterapeite Inta Kalniņa absolvējusi Rīgas medicīnas institūtu 1980.gadā un 2000. gadā beigusi rezidentūru Rīgas Stradiņa universitātes psihoterapijas un psihosomatiskās medicīnas katedrā.

Dr. Inta Kalniņa no 2000.gada pacientus ārstē savā privātpraksē un no 1997.gada līdz šim brīdim arī Tukuma Raiņa ģimnāzijā.

Iepriekšējā darba pieredze - no 1980. gada līdz 1997. gadam bērnu ārste Tukuma slimnīcā.

Dr. Inta Kalniņa 2007.gadā pabeidza 2-gadīgu apmācību smilšu spēles terapijā Starptautiskas smilšu spēles terapijas biedrības biedres, apmācīttiesīgas smilšu spēļu terapeites Lindes fon Keizerlinkas vadībā un no 2007.gada ir smilšu spēles metodes praktizētāja.

Vislabprātāk dr.Inta Kalniņa psihoterapijā ar pieaugušajiem un pusaudžiem strādā, pielietojot psihodinamisko psihoterapijas metodi, tomēr maziem bērniem viņas izvēles metode ir smilšu spēles terapija.

Dr. Inta Kalniņa regulāri papildina savas zināšanas psihodinamiskajā psihoterapijā, bērnu un pusaudžu psihiatrijā, smilšu spēles terapijā.

Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas biedre un Latvijas smilšu spēles terapijas biedrības biedre.
Adrese: Elizabetes iela 75, Rīga / Elizabetes iela 8 (Centra aptiekas 2.st), Tukums
E-pasts: inta.kalnina@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 29643589
Kontaktforma

Linda Ķeruže

Adrese: Republikas iela 5, Liepāja
E-pasts: linda.keruze@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 26599538
Kontaktforma

Jānis Vītiņš

Ārsts – psihoterapeits.

Beidzis Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāti 1998. gadā. 2004. gadā iegūts Biznesa vadības maģistra grāds Rīgas Starptautiskajā Biznesa vadības augstskolā. No 2010. Līdz 2014. gadam Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā ieguvis psihoterapeita kvalifikāciju.

Papildus akadēmiskai izglītībai gūta profesionālā pieredze psihoterapijā gan Latvijā, gan Ziemeļvalstīs strādājot individuāli, ar pāriem un grupām. Latvijas Ārstu - psihoterapeitu asociācijas biedrs un Eiropas Personības traucējumu izpētes asociācijas biedrs. Regulāri papildina zināšanas un prasmes dažādos Latvijas un starptautiskos semināros. Strādā šādās valodās – latviešu, angļu, krievu.

Metodes - individuālā psihodinamiskā/psihoanalītiskā psihoterapija, kognitīvi biheiviorālā terapija, integratīvā terapija, pāru un ģimenes konsultēšana un terapija. Pieredze strādājot arī SKYPE.
Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 18, Rīga
E-pasts: janis.vitins@psihoterapijascentrs.lv
Mob.: 29112270
Kontaktforma