Risinamas problemas puzle

Pieteikt vizīti

Zems pašnovērtējums

Cilvēkiem ar zemu pašnovētējumu pašvērtība svārstās no sajūtas, ka esi niecība, nevērtīgs, nevienam nevajadzīgs, pats sliktākais līdz sajūtai, ka esi pārāks par citiem.

Šiem cilvēkiem mēdz būt izteikta kauna un neērtības izjūta, kura var tikt nomaskēta zem bravūras.

Novērojamas grūtības veidot attiecības ar cilvēkiem, tajās ir daudz nedrošības, bailes būt pamestiem, grūtības izturēt kritiku, vajadzība pēc citu uzslavām un vērtējuma. Pašvērtējums atkarīgs no citu cilvēku viedokļa. Attiecībās parasti ir tieksme izvēlēties atkarīgi pasīvu pozīciju vai arī vadīt citus autoritatīvā stilā.