Risinamas problemas puzle

Pieteikt vizīti

Uzmācīgas domas un darbības
(obsesīvi kompulsīvi traucējumi)

Raksturīgi ilgstošas uzmācīgas, grūti kontrolējamas domas, tēli, impulsi, kuri liek justies trauksmaini un uzmācīgas stereotipas spaidu darbības, kuru veikšana mazina trauksmes sajūtu, bet apgrūtina ikdienas dzīvi.

Neskatoties uz paša kritisku attieksmi pret uzmācīgām domām un darbībām pretošanās tām (nedomāšana un nedarīšana) palielina trauksmi. Tas ir mokoši, atņem daudz spēka, nedod prieku un mieru.

Uzmācīgas domas un darbības var izpausties dažādā intensitātē, no atsevišķām domām vai impulsiem, līdz ilgstošām spaidu darbībām, kas atslēdz dzīvi tik dramatiskā mērā, ka rada depresiju, nodarot kaitējumu attiecībām. Piem., izejot no mājām, tiek vairākkārtīgi pārbaudīts, vai ir izslēgts gludeklis, lai pasargātu no iespējamā ugunsgrēka.