Risinamas problemas puzle

Pieteikt vizīti

Emocionāls diskomforts
par savu seksuālo orietāciju

Atšķirīga seksuālā orientācija bieži saistīta ar trauksmi, depresivitāti, bailēm u.c. smagām izjūtām, kuras rada sabiedrības neviennozīmīgā attieksme. Bieži nākas sastapties ar naidīgu, pat homofobisku attieksmi, noliegšanu no tuvo cilvēku puses, diskrimināciju darba tiesībās utt.

Psihoterapija var palīdzēt nostiprināt pašvērtību, mazināt trauksmi un depresivitāti, uzlabot attiecības.