Risinamas problemas puzle

Pieteikt vizīti

Attiecību problēmas

Lai dzīve būtu piepildīta, būtiska nozīme ir savstarpējām attiecībām. Ja šajā jomā ir problēmas, varam sajust sāpes, vilšanos, vainas sajūtu, atraidījumu vai vientulību.

Traucējumi savstarpējās attiecībās var atstāt spēcīgu iespaidu gan uz personības psihisko, gan fizisko veselību, gan uz sociālo situāciju.

Problēmas attiecībās var saistīties ar grūtībām komunicēt ar partneri, laulāto, ar bērniem, vecākiem, ar darba vai biznesa kolēģiem, ar grūtībām risināt konfliktsituācijas, ar nespēju uzticēties, ar disharmoniju seksuālajās attiecībās u.c.