Psihoterapijas centrs zāle

Pieteikt vizīti

Kolēģiem

Mēs piedāvājam personīgo terapiju psihoterapeitiem un psihologiem, un supervīzijas pie apmācīttiesīgiem ārstiem psihoterapeitiem.